Fami-prosjektet er sluttført

Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon (Fami) har vært et forskningssamarbeid mellom Fafo og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Fami har sett på hvilke mekanismer som fører til og vedlikeholder fattigdom og sosial eksklusjon, og på ulike overføringsordninger eller andre tiltak som kan bidra til beskyttelse mot slike prosesser. Vår ambisjon har vært å utvikle et miljø i den internasjonale forskningsfronten på utvalgte deltemaer, og vår brede kunnskapsbase har gjort det mulig til enhver tid å presentere de mest aktuelle problemstillingene og de nyeste forskningsresultatene på området.

Fami ble tildelt miljøstøtte fra Norges forskningsråd ved Velferdsforskningsprogrammet for perioden 2003-2008. Den siste Fami-rapporten ble publisert 16. november 2009, og med den rapporten ble Fami-prosjektet sluttført. Dermed avsluttes også arbeidet med nettside og nyhetsbrev. Selv om nettsiden ikke vil bli oppdatert med nye saker, vil
nettsiden være nyttig som kunnskapsbase for de som søker informasjon om tidligere utgitte publikasjoner om temaet, hvilke debatter som har vært ført i media og hvilke kunnskapsmiljøer i Norge, Europa og USA som arbeider med
tematikken.

Fra NOVA kan dere abonnere på elektronisk nyhetsbrev om temaene "Levekår og velferdsstater" og "Trygd og sosialpolitikk". Les mer

Fra Fafo kan dere abonnere på invitasjoner til seminarer og konferanser om temaene "Omsorg, fattigdom, sosiale spørsmål". Les mer

Fami takker for følget! (Fami, 22.12.09)

 

NYHETER

Famis nyhetstjeneste har lagt ut nyhetsklipp om fattigdom og sosial esklusjon fra norske og skandinaviske medier i perioden 2004-2009. Se Nyhetsarkiv

Nyheter om og fra Fami finner du i tillegg på Nytt fra Fami

 

 

Fami

Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon (Fami) var et forskningssamarbeid mellom Fafo og NOVA i perioden 2003-2009.

Mer om Fami og fami.no

Mer om Famis forskningsprofil

Prosjektledere var

Tone Fløtten
Fafo (tlf 22088609)

Axel West Pedersen
NOVA (tlf 22541240)

 

 

 

Søk i Fami

powered by FreeFind